หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! เน„เธกเนˆเธžเธšเธฃเธนเธ›เธ เธฒเธžเธ›เธฃเธฐเธเธญเธš


 
Cradle Smile ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาการเรียน
x
ประเภท
Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
 
ความเป็นมา

เครเดิลสไมล์เชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับความกระหายที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการมีชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบเป็นช่วงเวลาที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดแล้ว ยังเป็นช่วงที่เด็กเปิดรับการเรียนรู้ทุกรูปแบบโดยไม่มีการต่อต้านแต่อย่างใด ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ความสามารถนี้จะค่อยๆ ลดลงเมื่อเด็กโตขึ้นพร้อมกับมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น

 

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีมากกว่าการ “เล่น” เพราะการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าเด็กจะทำอะไรอยู่ก็ตาม เช่น กินข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมเหล่านี้ควรเป็นไปด้วยความสนุก และควรหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ก่อนที่เด็กอยากจะหยุด ที่สำคัญคือไม่ควรใช้การทดสอบเป็นตัววัดผลเพราะเป็นการสร้างความเครียดให้กับเด็กและส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กต้องสะดุดลง

หลักสูตรและแนวการสอน

หลักสูตรและแนวการสอน

“สมองและร่างกายเจริญเติบโตจากการใช้งาน” เครเดิลสไมล์จึงสรรสร้างกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ในองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การสื่อสาร การเข้าสังคมและรู้จักตัวตนของตนเอง โดยการเรียนรู้เหล่านี้ปฏิบัติผ่านกิจกรรมดนตรี ศิลปะ การเล่นเกมส์เชาว์ปัญญา การอ่านนิทาน และการออกกำลังกาย ตลอดจนให้มีการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

 

นอกจากนี้ เครเดิลสไมล์ยังมีการติดตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน โดยใช้โปรแกรมการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมของเด็กแต่ละคนในแต่ละวันอย่างละเอียด ซึ่งไม่ใช่การทดสอบ เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับลูกน้อยของคุณ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

·         Play & Learn: กิจกรรมการออกกำลังกายและเรียนรู้ศักยภาพของร่างกาย

·         Art Adventure: กิจกรรมศิลปะและงานฝีมือผ่านจินตนาการของเด็กๆ

·         Music World: กิจกรรมดนตรี ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับจังหวะ การร้องเพลงและการเต้นผ่านเครื่องเล่นต่างๆ

·         Stories Time: กิจกรรมอ่านนิทานแสนสนุกที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

·         Explorer: กิจกรรมการเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวและธรรมชาติ

·         Speech & Languages: กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งรอบตัวเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการพูดและ การอ่าน ซึ่งจะถูกสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ

 

 

หลักสูตร

1. CradleSmile @Nursery: รับดูแลลูกน้อยแบบรายเดือนเต็มวัน รายเดือนครึ่งวัน รายเดือนสามวัน และรายวัน เปิดบริการตั้งแต่ 7:00 - 18:00 น.

2. CradleSmile @Play Weekend: หลักสูตรเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 4 ปี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาการในหมวดต่างๆ ข้างต้น

3. CradleSmile @Play Home: หลักสูตรเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 12 เดือน ถึง 4 ปี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาการในหมวดต่างๆ ข้างต้น โดยมีครูจากศูนย์เครเดิลสไมล์ไปนำกิจกรรมที่บ้านของท่าน

สถานที่ สภาพแวดล้อม
ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
ครูชาวอังกฤษ (full time) 1 คน ครูชาวฟิลิปปินส์ (full time) 1 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน

จำนวนนักเรียนต่อพี่เลี้ยง 1 คน

สำหรับเด็กอายุ 3 เดือนถึง 1 ปี: พี่เลี้ยง 1 คนดูแลเด็ก 2 คน

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีถึง 3 ปี: พี่เลี้ยง 1 คนดูแลเด็ก 3 คน

**พี่เลี้ยงไม่นับรวมแม่ครัว แม่บ้าน และคุณครูชาวต่างชาติ

อุปกรณ์การเรียนการสอน

เครเดิลสไมล์ใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพระดับสากล และยังผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้เองเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนและหลักสูตรของเรา  

การรับส่งนักเรียน

ผู้ปกครองสามารถรับส่งบุตรหลานได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ หรือสามารถ Drop-off ได้ที่ประตูทางเข้าตึก SCB Park Plazaโดยคุณครูจะออกไปรับนักเรียนที่รถ

รับตั้งแต่อายุ

3 เดือนถึง 3 ปี      

เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
!! เน„เธกเนˆเธžเธšเนเธœเธ™เธ—เธตเนˆ
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com