หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
English Brain
x
ประเภท
Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
101     ถนน สุขาภิบาล 2   แขวง ดอกไม้   เขต ประเวศ   กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
085-308-8961
เบอร์แฟ็กซ์
อีเมลล์
giftedbrain01@gmail.com
เว็บไซด์
 
ความเป็นมา

English brain
โปรแกรมเตรียมความพร้อม ก่อนวัยเรียน อายุ 1.5 - 3 ขวบในวัยนี้เด็กจะค้นพบสิ่งใหม่ทุกวัน และในช่วง 2 ขวบปีแรกเด็ก
เริ่มที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมา เราได้มีโปรแกรมที่จะแนะนำพวกเขาไปยังโลกของการแบ่งปันการเรียนรู้และการสำรวจ
แนวทางการสอนของเราจะเป็นแบบองค์รวม ในห้องเรียนร่วมจิตใจของเด็กที่มีปัจจัยพื้นฐานการเรียนรู้เพราะ พวกเขาดำเนินการ
ต่อไปก่อนวัยเรียนที่มีการผสมผสานที่หลากหลายของดนตรีศิลปะและการเล่นละคร
ทุกสิ่งที่เราทำคือการออกแบบมาเพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็กเด็กก่อนเข้าสู่วัเรียนบุตรหลานของคุณ
สำหรับการศึกษาก่อนวัยเรียน

หลักสูตรและแนวการสอน

GK โปรแกรมเนอสเซอรี่

•สร้างความมั่นใจในตนเองของเด็กและทักษะการช่วยเหลือตนเอง
•กล้าที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านดนตรีศิลปะการเต้นรำและการละคร
•สภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเด็กของคุณปัญญาอารมณ์ทักษะทางสังคมและทางกายภาพ
•กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม
•สมุดสื่อสารประจำวัน รายงานพฤติกรรม ของเด็ก ถึงผู้ปกครอง
•ฝึกการเข้าสังคม

การศึกษาของบุตรของท่านก่อนที่เด็กมีพรสวรรค์
มี 5 สิ่งที่จะช่วยให้เราได้สามารถค้นพบพรสวรรค์ของเด็ก

A. สื่อสารกับผู้อื่นใช้ภาษาอังกฤษ
- เราจะช่วยให้เด็กได้พัฒนา และเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ
- เราจะกระตุ้นพัฒนาคำศัพท์โดยการกระตุ้นการเลียนแบบและการทำซ้ำกันทั้งของคำศัพท์และประโยค ผ่านการเล่น
ตัวอักษร การเขียน และเสริมทักษะ การสนทนา กันเป็นกลุ่ม

B. พลังสมองทางความคิด
- เราจะช่วยให้ เด็กเด็กได้ในประสบการณ์ออกทางความคิดและช่วยต่อยอดทางความคิด
- เราจะฝึกให้เด็กรู้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหา โดยฝึกการเรียงลำดับการจับคู่และจัดหมวดหมู่และใช้บล็อกและบัตร
คณิตศาสตร์ในการสอนนับเลข

C. การเข้าสังคม
- เราจะฝึกให้เด็กได้มีประสบการณ์ความรู้สึกของชุมชน การมีเพื่อนใหม่ การรู้จักแบ่งปัน

D. เติบโตร่างกายที่แข็งแรง
เรามีอุปกรณ์การเล่น ของเด็กเด็กเพื่อพัฒนาความสามารถทางกายภาพใหม่

ความคิดสร้างสรรค์
- เราจะส่งเสริมบุตรหลานของคุณที่จะแสดงความเป็นตัวตน โดย ผ่าน ศิลปะ , การแสดงละคร

F. พัฒนาพหุปัญญา
เราเชื่อในทฤษฎีโฮเวิร์ดการ์ดเนอของพหุปัญญาที่ได้รับเกียรตินิยมและส่งเสริมการพัฒนาทั้งเจ็ดลู่ทางของปัญญาในเด็กเล็ก

- เราจะสร้างสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเด็กเมื่อเขาโตขึ้นจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นอัจฉริยะโดยอาศัยการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
- เราจะส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายโดยใช้เครื่องมือการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก
- เรามีสภาพแวดล้อมที่ดี และ มีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะสามารถไปกระตุ้นสิ่งที่อยู่ในตัวเด็ก ให้ออกมาให้เราเห็นและสิ่งนั้นก็คือพรสวรรค์ของเด็กนั้นเอง

GK program (ทุกโปรแกรมสอนโดยชาวต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดโปรแกรม )
- โปรแกรมเตรียม ความพร้อมก่อนวัยเรียน 1.5-3 ขวบ จันทร์ –ศุกร์ 8.30 – 17.00 นาฬิกา
- โปรแกรม ดูแลหลังเลิกเรียน จันทร์ – ศุกร์ 15.30 – 21.00 นาฬิกา
(เรียน เสริม ภาษาอังกฤษ +ดนตรี หรือ ศิลปะ หรือ ภาษาไทย ร่วมสองชั่วโมง+ขนม+อาหารเย็น )
- คอร์สภาษาอังกฤษ เรียน เสาร์-อาทิตย์ สำหรับเด็ก 2 - 12 ปี

สถานที่ สภาพแวดล้อม

มาตรฐาน English brain

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่เฝ้าดูเด็กๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็ปไซต์หรือมือถือ (บางรุ่น ตามที่กำหนด)

- อาหารเพื่อสุขภาพครบครันด้วยคุณค่าอาหารหลัก 5 หมู่ครบ 3 มื้อ (ในกรณีที่เด็กอยู่เต็มวัน) พร้อมของว่าง และน้ำผลไม้ เ

- ประกันอุบัติเหตุ+ ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ English brain สำหรับเด็กๆ โปรแกรม Nursery ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง สูงถึง 20,000 บาท

- ระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างวัน ด้วยระบบ Intercom ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คนนอกที่อยู่นอกเหนือรายชื่อที่กำหนดไว้ เข้ามารับเด็กก่อนได้รับอนุญาต

- อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และของเล่นที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการครบด้าน

- ระบบการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการประเมิณการแสดงออกถึงพรสวรรค์ในแต่ละด้านของเด็กแต่ละคน

ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
1 กันยายน 2560
ระดับที่เปิดสอน
-เนอร์สเซอร์รี่ จันทร์ถึงศุกร์ , สอนพิเศษหลังเลิกเรียน , สอนวันเสาร์
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
ไม่เกิน 12 คนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
English class สอนโดยครูต่างชาติ
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
1.5-6 ปี
เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ปกครองมาส่งลูกเอง
ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
อาหารกลางวัน อาหารว่าง สื่อการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก สำเนาใบเกิด สำเนาบัตรประชาชนของพ่อหรือแม่
ลักษณะธห้องเรียน
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนค่ะ เดือนละ12000 มีค่าอาหารขนมว่างให้ สนใจเข้ามาดูสถานที่ได้นะคะหรือโทรสอบ ถามเพิ่มเติมได้ที่ 0853088961 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  03/08/2018
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  03/08/2018


สวัสดีครับ ต้องการทราบรายละเอียดต่อเทอม ครับ เด็ก 3 ขวบคับ

ความคิดเห็นโดย:  รังสิมันต์  อีเมลล์:  kop2310@gmail.com วันที่:  18/05/2018


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com